top of page

Özgür inekler 'iklim katili' değil

Merada özgür otlayan hayvanlar, otladığı yere gübrelerini bırakır. Bıraktıkları gübreler otları geliştirir, sağlıklı kılar. Toprağı korur; yağış ve rüzgâr erozyonunu engeller. İklim değişikliğine 'neden' olduğu söylenen inekler, koyunlar, keçiler ekosistemden koparılmazsa küreyi ısıtmaz soğuturlar.

Dünya zenginlerinin ilk sırasında yer alan Bill Gates, ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmadaki payına dair uyarılarını yineledi. "Zengin ülkelerin bu hayvanların yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini" açıkladı.

Gates'in dışında da, bir çok yazı ve makalede hayvanların küresel ısınmaya fosil yakıtlardan daha fazla neden olduğu yazılıp dillendirilmektedir.

Bu sav önemli ölçüde doğrudur. Çünkü inekler metan "geğirir"ler. 1990'ların başında evcilleştirilmiş hayvan sayısı dünyada yaşayan insan sayısının üç katına çıktı. Rakam ürkütücü değil mi?

Yalnız

Burada hangi tarz hayvancılık küreyi ısıtıyor, sorusunu sormamız ve ona doğru cevabı vermememiz gerekir. Aksi halde yanlışın yanında yer alır, çıkarları için yanılsama yaratmak isteyenlerle aynı yerde saf tutarız.


İnekler küreyi soğutur

Benim gibi pek çok kişi Bill Gates gibi düşünmüyor. Merada özgür otlayan hayvanlar, otladığı yere gübrelerini bırakır. Bıraktıkları gübreler otları geliştirir, sağlıklı kılar. Toprağı korur; yağış ve rüzgâr erozyonunu engeller. Çayır-meralar dünya toplam toprağının %40'nı oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını, yaşayabilen çayır ve meralar absorbe eder. Doğal meralar aracılığıyla karbon, toprakta humus olarak depolanır. Topraktaki her bir ton humus, atmosferden 1,8 ton karbondioksit emer.

Görüldüğü üzere iklim değişikliğine 'neden' olduğu söylenen inekler, koyunlar, keçiler ekosistemden koparılmazsa küreyi ısıtmaz soğuturlar. Şu an doğada özgür biçimde yaşamını sürdüren geviş getirenler gibi...

Nasıl veya Hangisi?

Hayvan gübresi gerektiği kadar kullanılırsa doğal gübre görevi görür. Kullanımında aşırıya kaçılırsa yeraltı ve yerüstü sularına karışır, zararlı bir kirleticiye dönüşür. İnekler başta olmak üzere tüm geviş getiren özgür hayvanlar, aslında gezegenin kırsal bekçileridirler. Fakat kapalı alanlara kapatılan hayvanlar merayı geliştirmedikleri gibi hapsedildikleri barınaklardan toplu biçimde saldıkları metan ile kürenin ısınmasına neden olur. Aynı şekilde bu hayvanların gübresi tarımsal üretimde kullanılamaz. Çöp olur. Gübrelerin fermantasyonunda çıkan gazlar da atmosfere gider, küreyi ısıtır. Yani özgür inekler, "iklim katili" değildir. İklimin 'katili' tutsaklaştırılmış fabrikasyon hayvan üretimi yapan endüstriyel hayvancılık, şirket hayvancılığıdır.


Metan gazı atmosferde az kalır

Uzmanlar atmosferde karbondioksitin yüz yıl, metan gazının on iki yıl, nitroz oksidin yüz yirmi yıl, sanayideki bazı gazların binlerce yıl varlıklarını sürdürdüklerini belirtiyor. Yani sera etkisini artıran gazların atmosferdeki kalma süreleri de küresel ısınmayı artırır. Metan atmosferde en az kalan gazlardandır.

Sözün özü

Nitroz oksidin tarımda kimyasal gübre olarak kullanılmaktadır. Nitroz oksidin tarımda kullanılması yerine hayvan yetiştiriciliğinde elde edilecek olan hayvansal ve diğer doğal gübrelerin kullanılması küremizi ısıtmak yerine soğutur. Özgür inekler gübrelerinin bitkisel üretimde kullanılabiliyor olması sebebiyle küreyi soğuttukları için gezegenimizin huzur sigortalarıdır.


Bill Gates'e sorular

Küresel iklim değişikliğinden kaygılanıyorsunuz, onun için endişeleniyorsunuz. Güzel. Öncelikle hapis hayatı yaşatılan ineklerin özgür mera hayvancılığıa döndürülmesi için desteğe ne dersin? Ha sahi, sadece Amerika'da 242 bin dekar arazi aldığınız basına yansıdı. Bu topraklarda nitroz oksid yayan kimyasal gübre kullanacak mısınız? Yapay et kullanılmasını önerirken yapay et imal etmek için gerekli ürün üretimini ekolojik yöntemlerle mi üreteceksiniz? Endüstriyel üretim tarzıyla ürün üretecekseniz bunun küresel iklim değişikliğine katkısı ne kadar(dır)? Malum nitroz oksit atmosferde metan gazının on katı daha fazla süre kalıyor, aklıma gelmişken sorayım istedim. Küresel iklim değişikliğine karşı olan hassasiyetiniz nedeniyle yapay et imalatında ve elde edilen etin dağıtımı için kullanacak enerjinin küresel iklim değişikliğine getireceği yükü hiç kuşkusuz hesaplamışsınızdır zaar...


Kaynak: YENİ YAŞAM GAZETESİ


Abdullah Aysu 1954 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gördüğü beş yıllık zirai öğrenim de dahil olmak üzere 37 yıldır tarımla uğraşıyor. Çiftçi Sen kurucu genel başkanlığını yaptı.

 

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page