'Açlık oyunları' her gün 137 kadının ölüm sebeplerinden

Yoksulluk ve açlık şiddeti artırıyor. Her gün dünya genelinde en az 137 kadın, eşleri, sevgilileri veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde hayatından oluyor. Latin Amerika'da her iki saatte bir kadın sırf kadın olduğu için öldürülüyor. Kapitalist sistem değişmeli, kadınlar hakları ve yaşamları için dünyanın her yerinde sokağa çıkmalı


25 Kasım 2021 #Kadınlaraşiddetidurdur #Gıda EgemenliğiŞimdi


Çiftçilerin ve köylülerin uluslararası örgütü ve Türkiye'den Çiftçi Sen'in bileşeni olduğu La Via Campesina, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Küresel Eylem Günü vesilesiyle yaşanan kadın cinayetlerine, şiddete ve yoksullaşmanın sonuçlarına dikkat çekti.

La Via Campesi'nın uluslararası açıklaması özetle şu şekilde:


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Küresel Eylem Günü. La Via Campesina, üyelerini ve bileşenlerini farkındalık yaratmak, görünürlük sağlamak, dayanışma içinde olmak ve dünya çapında kadınlar, çocuklar ve LGBTQIA kişilerin maruz kaldığı ürkütücü şiddeti kınamak için etkinlikler düzenlemeye çağırıyor.

Toplum, dünya nüfusunun yarısından fazlasını etkileyen çoklu şiddet biçimlerini görmezden gelemez. Kadınlar ve halklar için haklarını garanti eden ve onurlu bir yaşam sağlayan kamu politikalarına ihtiyacımız var.

Dünya; sosyal, ekonomik ve politik cephelerde çok sayıda yapısal krizle karşı karşıyadır. Açlık 2015'ten bu yana artıyor, kadınları ve çocukları orantısız bir şekilde etkiliyor.

Utanç verici düzeyde yüksek cinayet

IMF ve diğer kurumlar tarafından öne sürülen neoliberal mali paketler, yüksek yoksulluk, işsizlik, zorunlu göç, dışlanma ve utanç verici derecede yüksek kadın cinayetleri oranlarıyla daha fazla hak kayıplarının önünü açıyor.

Bu nedenlerle, insan haklarının herkes için güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Gıda hakkının sağlanması, Gıda Egemenliğine ulaşmak için acil eylemlere ve karar alma süreçlerine ve kamu politikalarına rehberlik eden hedef olmalıdır. Tarım Reformu ve Köylü Agroekolojisi, gıda egemenliğini sağlamak için gerekli koşullardır. Kırsal kesimde sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim, dayanışmaya dayalı adil fiyat ve pazarlar, kırsal ve kentsel alanlar için sağlıklı gıda, suya ve ormana sahip çıkılması ortak mücadelemizdir. Birincil görevimiz kimsenin açlıktan ve şiddetten ölmemesini sağlamak!


Gıdaya parası yetenler ulaşabiliyor

Oxfam, h