top of page

'Açlık oyunları' her gün 137 kadının ölüm sebeplerinden

Yoksulluk ve açlık şiddeti artırıyor. Her gün dünya genelinde en az 137 kadın, eşleri, sevgilileri veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde hayatından oluyor. Latin Amerika'da her iki saatte bir kadın sırf kadın olduğu için öldürülüyor. Kapitalist sistem değişmeli, kadınlar hakları ve yaşamları için dünyanın her yerinde sokağa çıkmalı

 

25 Kasım 2021 #Kadınlaraşiddetidurdur #Gıda EgemenliğiŞimdi


Çiftçilerin ve köylülerin uluslararası örgütü ve Türkiye'den Çiftçi Sen'in bileşeni olduğu La Via Campesina, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Küresel Eylem Günü vesilesiyle yaşanan kadın cinayetlerine, şiddete ve yoksullaşmanın sonuçlarına dikkat çekti.

La Via Campesi'nın uluslararası açıklaması özetle şu şekilde:


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Küresel Eylem Günü. La Via Campesina, üyelerini ve bileşenlerini farkındalık yaratmak, görünürlük sağlamak, dayanışma içinde olmak ve dünya çapında kadınlar, çocuklar ve LGBTQIA kişilerin maruz kaldığı ürkütücü şiddeti kınamak için etkinlikler düzenlemeye çağırıyor.

Toplum, dünya nüfusunun yarısından fazlasını etkileyen çoklu şiddet biçimlerini görmezden gelemez. Kadınlar ve halklar için haklarını garanti eden ve onurlu bir yaşam sağlayan kamu politikalarına ihtiyacımız var.

Dünya; sosyal, ekonomik ve politik cephelerde çok sayıda yapısal krizle karşı karşıyadır. Açlık 2015'ten bu yana artıyor, kadınları ve çocukları orantısız bir şekilde etkiliyor.

Utanç verici düzeyde yüksek cinayet

IMF ve diğer kurumlar tarafından öne sürülen neoliberal mali paketler, yüksek yoksulluk, işsizlik, zorunlu göç, dışlanma ve utanç verici derecede yüksek kadın cinayetleri oranlarıyla daha fazla hak kayıplarının önünü açıyor.

Bu nedenlerle, insan haklarının herkes için güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Gıda hakkının sağlanması, Gıda Egemenliğine ulaşmak için acil eylemlere ve karar alma süreçlerine ve kamu politikalarına rehberlik eden hedef olmalıdır. Tarım Reformu ve Köylü Agroekolojisi, gıda egemenliğini sağlamak için gerekli koşullardır. Kırsal kesimde sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim, dayanışmaya dayalı adil fiyat ve pazarlar, kırsal ve kentsel alanlar için sağlıklı gıda, suya ve ormana sahip çıkılması ortak mücadelemizdir. Birincil görevimiz kimsenin açlıktan ve şiddetten ölmemesini sağlamak!


Gıdaya parası yetenler ulaşabiliyor

Oxfam, her dakika 11 kişinin açlıktan öldüğünü tahmin etmişti; bu , COVID-19 ölüm oranından bile daha yüksek!

Açlık ve eşitsizlik, başarısız ancak baskın bir ekonomik, sosyal ve politik sistemden doğar. Açlık ve yetersiz beslenme krizi bu başarısızlığın bir işaretidir. Açlığın yetersiz üretimden değil, gıdayı ancak parası yetenlerin satın alabileceği bir meta olarak gören serbest piyasa mantığından kaynaklandığını hatırlatalım. Onurlu bir yaşam sürmenin temel hakkını hiçe sayarak “açlık oyunları”nın gerçek hayattaki versiyonuna tanık oluyoruz.

ECLAC'ın (BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu) 2020'de duyurduğu gibi, kırsal alanlarda aşırı yoksulluk tamamen eşi görülmemiş bir rakam olan %42'ye ulaşıyor. Bu tahminlere göre, yaklaşık 6 milyonu kadın olmak üzere 10 milyon kırsal bölge sakini, en temel beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayacak gelire sahip olamama durumuyla karşı karşıya.

Bu karanlığa rağmen pandemi sürecinde köylü aileler, balıkçılar, yerli halk, işçiler, mevsimlik tarım işçileri tarihi besleme görevini sürdürdü. Agroekolojiyi, dayanışmayı teşvik ederek ve çabalarını engelleyen sistemik başarısızlıkları kınayarak üretken emeklerini yapmaya devam ettiler. Şehirlerden, kırsal topluluklardan ve kendi ailelerinden gelen yiyecek talebini karşılama zorluğuna göğüs gerdiler.


Kadın haklarına ve farklılıklara saygı için acil çağrı

La Via Campesina, kadınların ve köylü toplulukların tüm haklarının acilen sağlanmasını talep ediyor. Kadınlar için büyük eşitsizlikler ve korkunç çalışma koşulları söz konusu. Ağır koşullar, kayıt dışı çalışma, istikrarsızlık, göç, ücretsiz ev işlerinin ve bakım görevlerinin yükü altındaki kadınların, toprağa, suya, doğal kaynakların yönetimine erişiminin zorluğu bir yana, gıda üretmeye devam etmeleri imkansız hale geliyor.

Köylü kadınlar, BM Köylülerin ve Kırsal Alanlarda Çalışan Diğer Kişilerin Hakları Bildirgesi'nde belirtildiği şekilde temel hak ve özgürlüklerini kullanmalıdır.

Dünya çapında hakları için mücadele eden kadınların mücadelesini ve örgütlenmesini selamlıyor ve kutluyoruz.

Her gün en az 137 kadın, eşleri veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde hayatından oluyor. Latin Amerika'da her iki saatte bir kadın sırf kadın olduğu için öldürülüyor.

“Bugün, Köylü Agroekolojisi ile Gıda Egemenliği, her zamankinden daha fazla en acil görevimizdir. Kadınlar ve LGBTQIA* topluluğunun üyeleri tüm örgütsel cephelerde aktif, ancak açlıkla mücadele için haklarımızın güvence altına alınmasına ihtiyacımız var.

Kapitalist sistemi değiştirmeli

Şiddeti ve eşitsizliği durdurmak için kapitalist sistemi değiştirmeli ve Gıda Egemenliği, sosyal ve çevresel adalet ile çeşitli gıda sistemlerine doğru çalışmalıyız. Her bölgeden herkesi kadınlara, toplumsal cinsiyete uymayan insanlara ve işçi sınıfına karşı her türlü şiddeti DURDURMA mücadelesinde kararlı bir şekilde sürdürmeye çağırıyoruz.

Dünya çapında yüzlerce merkezi olmayan eyleme katılın, Sanal Festivalimizi izleyin: “Hakları için, açlığa ve şiddete karşı savaşan köylü kadınlar!”


Açıklamanın tam metni için: https://viacampesina.org/en/

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page