YEREL ÜRETİCİLER 
SAĞLIKLI YAŞAM VE BİYOÇEŞİTLİLİK İÇİN GIDA

Yerel üretimi güçlendirmek, sağlıklı yaşamı ve doğadaki biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek
için çiftçilik yapıyor, köylülerin, çiftçilerin, tüketicilerin gıda sistemi için üretiyoruz

Winter Flavors

BİZİM MÜCADELEMİZ

Adil ve eşit bir yaşam...

  •              Endüstriyel tarım; yoğun tarım ilaçlarına dayalı, tarım girdileri satan, gıda işleyen ve pazarlayan bir avuç küresel şirket tarafından kontrol edilen tarım ve gıda sistemidir.

  •              Bu sistem bir yandan sağlıksız gıdalar üretirken diğer yandan küresel iklim krizini şiddetlendirmekte, yaşam alanlarını kirletmekte, çiftçileri ve tüketicileri ezmekte, doğal biyolojik çeşitliliği yok etmektedir.

  •             Biz de buna karşı ilk günden beri doğayla barışık üretimlerimizle birlikte yerel üreticileri, yerel mutfağı ve biyoçeşitliliği koruyarak ve geliştirerek itiraz sesini yükseltiyoruz. 

  •             Girdi bağımlılığını ortadan kaldırmak, gıda üretimine bir ekonomi-politik meselesi olarak bakarak gelir dağılımının daha adil hale gelmesine çalışıyoruz.

  •              Bu amaçla 'Gastronomi Kenti Antakya'da üretimlerimizle ve diğer küçük üretici dostlarımızla birlikte sizinle bağ kurmayı amaçlıyoruz.

  •              Bu şekilde her öğünde, her tabakta hem sağlıklı beslenmeyi hem endüstriyel gıda sistemine karşı alternatif ve bağımsız gıda sistemini, ‘Gıda Egemenliği’ni mümkün kılmaya çabalıyoruz.

  •              Türkiye’de Çiftçi Sen, dünyada 200 milyon köylü / çiftçiyi kapsayan La Via Campesina bu çabada rehberimizdir.  

  •              Kırsalda yaşayıp çalışmayı, gıda yetiştirmeyi, kendi hayatımızda kullandığımız basit gereçleri üretmeyi, doğal malzemeleri elleriyle işleyerek geçimlerini sağlayan köylüleri, küçük üreticileri desteklemeyi ve bunları ulaşılabilir kılmayı istiyoruz. Bu çabayla besleyici ve kaliteli gıdayı mutfağınıza daha uygun fiyatlarla ulaştırabiliyoruz.

  •             Birbirimiz için hem gıdada hem politik, sosyal, kültürel yaşantıda daha adil ve eşit bir yaşama emek vermek, onarıcı, doğayla barışık, köylülerden, çiftçilerden yana bir tarımı ve yaşamı geliştirmek güzel.  Bu yolda birlikte yürüyebilmek, çoğalmak dileğiyle… Başka bir tarım, başka bir dünya mümkün…

İLETİŞİM

Uzunbağ Mah. Mezarlık Cad. / Samandağ Hatay

0507 023 26 86

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!